Elämän taitekohtien kirkko

Ihmisen elämään kuuluu paljon suuria tunteita, iloa ja surua, kotona ja kirkossa, yksin ja yhdessä. Me haluamme olla mukana elämäsi taitekohdissa

– elämän ihmeen äärellä, rakkauden juhlinnassa, haasteiden keskellä ja kuoleman kohdatessa –

ja juuri sinua varten.

KASTE

Kaste on pienen lapsen ensimmäinen kirkollinen juhla, jonka yhteydessä lapsi liitetään seurakunnan ja Jumalan suuren perheen jäseneksi. Kastetoimituksessa lapsen vanhemmat, isovanhemmat ja kummit rukoilevat yhdessä papin ja seurakunnan kanssa siunausta lapsen elämänmatkalle.

Kallion kirkon Kastepuuhun kiinnitettään kaikkien seurakuntaan kastettujen lasten nimilehdet sunnuntain messun yhteydessä. Vanhemmat, isovanhemmat, kummit ja muut läheiset ovat lämpimästi tervetulleita kiinnittämään lapsensa nimilehden. Lehdet ovat kastepuussa siihen saakka, kun lapsi siunataan koulutielle.

Kysy lisätietoja ja varaa kasteaika kirkkoherranvirastosta ma, ti ja to klo 9-14 tai ke klo 12-17 p. 09 2340 3600 tai sähköpostitse kallio.srk@evl.fi.

Muistilista kastejärjestelyihin

Kastetoimitukseen liittyvät varaukset

Kastetoimituksen aika, paikka ja pappi varataan seurakunnan kirkkoherranvirastosta. Kallion seurakunnan kirkkoherranvirasto sijaitsee osoitteessa Itäinen papinkatu 2 ja on avoinna arkisin ma, ti ja to klo 9-14 ja ke klo 12-17. Kirkkoherranviraston puhelinnumero on 09 2340 3600 ja sähköpostiosoite kallio.srk@evl.fi. Kaste voidaan toimittaa joko kotona tai kirkossa ja kirkoistamme löytyy myös tiloja kastetoimituksen jälkeiselle juhlalle.

Mikäli toivotte ennestään tuttua pappia kastamaan lapsenne, niin voitte olla suoraan häneen yhteydessä sopivan ajankohdan löytämiseksi. Kallion seurakunnan pappien yhteystiedot löytyvät tästä.


Kummit

Lapsella tulee olla yksi evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluva rippikoulun käynyt kummi. Ylärajaa kummien määrälle ei ole.


Lapsen nimi

Vanhemmat päättävät lapsen nimen. Etunimilaista löydätte lisätietoja täältä: Etunimilaki


Kastekeskustelu

Ennen varsinaista kastetilaisuutta käydään papin kanssa sovittuna ajankohtana kastekeskustelu joko kotona tai seurakunnan tiloissa. Tapaamisessa käydään läpi toimituksen kulku, musiikit ja muut käytännön kysymykset.


Kaste ja kastejuhla


Kastepuu

Kasteen jälkeen lapsen puolesta rukoillaan hänen nimellään seurakunnan jumalanpalveluksessa. Esirukouksen aikana vanhemmat, isovanhemmat tai kummit voivat tulla kiinnittämään lapsen nimilehden Kallion kirkon lastentilassa sijaitsevaan kastepuuhun.

KONFIRMAATIO

Konfirmaatiossa nuori sitoutuu itse seurakunnan kanssa yhteisen uskontunnustuksen kautta siihen uskoon, johon hänet on lapsena kastettu. Konfirmaatio voi tapahtua joko rippileirin tai aikuisena suoritettavan yksityisrippikoulun päätteeksi. Mikäli aikuista ei ole kastettu lapsena, hänet kastetaan seurakunnan jäseneksi aikuisrippikoulun yhteydessä.

AVIOLIITTOON VIHKIMINEN

Avioliitto on kahden ihmisen välisen rakkauden symboli. Vihkitoimituksessa vihittävät ottavat toinen toisensa aviopuolisoiksi ja tunnustavat sen julkisesti Jumalan ja läheistensä edessä. Vihkitoimitus voidaan suorittaa kirkossa, kappelissa, muussa tilassa tai vaikka kotona suurena juhlatilaisuutena tai pienimuotoisesti. Ennen vihkimistä tulee tehdä avioliiton esteidentutkintapyyntö kirkkoherranvirastossa aikaisintaan 4kk ennen ja viimeistään viikkoa ennen vihkitoimitusta.

Muistilista vihkijärjestelyihin

Kirkollisen vihkimisen edellytykset

Kirkollinen avioliittoon vihkiminen on mahdollista mikäli puolisoista ainakin toinen on Suomen evankelisluterilaisen kirkon rippikoulun käynyt jäsen ja toinen kuuluu sellaiseen uskonnolliseen yhteisöön, jolla on vihkioikeus Suomessa. Mikäli toinen kihlakumppaneista ei ole kirkon jäsen ja toivotte kirkollista vihkimistä, tulee hänen suorittaa aikuisrippikoulu ja liittyä kirkon jäseneksi. Muussa tapauksessa voidaan maistraatissa tapahtuneen vihkimisen jälkeen toimittaa kirkollinen avioliiton siunaaminen.


Kirkolliseen avioliittoon vihkimiseen liittyvät varaukset

Avioliittoon vihkimisen aika, paikka ja pappi varataan kirkkoherranvirastosta. Kallion seurakunnan kirkkoherranvirasto sijaitsee osoitteessa Itäinen papinkatu 2 ja on avoinna arkisin ma, ti, to, pe klo 9-14 ja ke klo 12-17. Kirkkoherranviraston puhelinnumero on 09 2340 3600 ja sähköpostiosoite kallio.srk@evl.fi.

Mikäli toivotte teille tuttua pappia vihkimään, niin voitte olla suoraan yhteydessä häneen vihkiajankohdan sopimiseksi. Avioliittoon vihkiminen voidaan toimittaa myös muualla kuin seurakunnan tiloissa ja tällöin kirkkoherranvirastosta varataan toimituksen suorittava pappi hyvissä ajoin.


Avioliiton esteiden tutkinta

Avioliiton esteiden tutkintapyyntö tulee tehdä aikaisintaan 4 kuukautta ja viimeistään 7 päivää ennen vihkitilaisuutta. Avioliiton esteiden tutkinnan voi tehdä kirkkoherranvirastossa tai sähköisesti tästä.


Vihkikeskustelu ja harjoitus

Ennen varsinaista vihkitilaisuutta käydään papin kanssa sovittuna ajankohtana vihkikeskustelu. Tapaamisessa käydään läpi vihkitoimituksen kulku ja muut käytännön kysymykset. Vihkitoimituksen kaikesta musiikista vastaa vihkikirkon kanttori.


Avioliittoon vihkiminen ja hääjuhla


Nimenmuutokseen liittyvät dokumentit

Mikäli puolisoiden/toisen puolison nimi muuttuu avioliiton solmimisen myötä, niin uusi nimi kirjautuu henkilötietojärjestelmään noin viikon sisällä. Tämän jälkeen on mahdollista uusia viralliset henkilötietodokumentit.

HAUTAAN SIUNAAMINEN

Läheisen kuolema tuo mukanaan suuren surun, elämänmuutoksen ja ikävän. Siunaustilaisuudessa vainajan omaiset ja pappi kokoontuvat yhteen saattamaan vainajaa hänen viimeiselle matkalleen rukouksin ja häntä muistaen.

Muistilista hautajaisjärjestelyihin

Hautaan siunaamiseen liittyvät varaukset

Kirkossa tapahtuvan hautaan siunaamisen aika, paikka ja pappi varataan kirkkoherranvirastosta. Kallion seurakunnan kirkkoherranvirasto sijaitsee osoitteessa Itäinen papinkatu 2 ja on avoinna arkisin ma, ti ja to klo 9-14 ja ke klo 12-17. Kirkkoherranviraston puhelinnumero on 09 2340 3600 ja sähköpostiosoite kallio.srk@evl.fi.

Hautaan siunaaminen voidaan toimittaa myös siunauskappeleissa, joihin varataan aika Helsingin Seurakuntayhtymän Hautapalveluista. Hautapalvelut sijaitsevat osoitteessa Kolmas linja 22 B, 00530 Helsinki. Toimisto on avoinna arkisin klo 8.00-15.45, puhelinpalvelu arkisin klo 9.00-15.45.

Hautaan siunaamisen voi myös varata suoraan sähköisen varausjärjestelmämme kautta tästä.

Mikäli toivotte teille tuttua pappia siunaamaan omaisenne, niin voitte olla suoraan yhteydessä häneen ajankohdan sopimiseksi. Kallion seurakunnan pappien yhteystiedot löytyvät tästä.


Toimituskeskustelu

Ennen hautaan siunaamista käydään papin kanssa sovittuna ajankohtana toimituskeskustelu joko kotona tai seurakunnan tiloissa. Tapaamisessa käydään läpi toimituksen kulku, musiikit ja muut käytännön kysymykset.


Hautaan siunaaminen


Muistotilaisuus

Hautaan siunaamisen jälkeen on mahdollista kutsua saattoväki yhteiseen muistotilaisuuteen. Muistotilaisuus voidaan järjestää kotona, seurakunnan tilassa tai muussa juhlatilassa.


Hautausjärjestelyt

Helsingin seurakuntayhtymällä on käytössään kuusi hautausmaata: Hietaniemi, Malmi, Honkanummi, Maunula, Kulosaari sekä Östersundom. Honkanummen alueella sijaitsee Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymien yhteinen tunnustukseton hauta-alue. Lisätietoja hautausjärjestelyistä löytyy tästä.

Kallion kirkon alla sijaitsee kolumbaario eli uurnaholvi, jonne helsinkiläinen seurakuntaan kuuluva vainaja voidaan haudata tuhkauurnassa. Kolumbaariossa uurnat asetetaan kukin omaan lokeroonsa hautaamisjärjestyksessä. Vaihtoehtoisesti vainajat tuhkat voidaan kaataa suoraan kalliohautaan.

Kolumbaarioon haudatun vainajan muistolaatta kiinnitetään kirkkosalissa sijaitsevien muistelualueiden seinään. Itäisen muistelualueen seinällä ovat parittomina vuosina kuolleiden ja läntisen muistelualueen seinällä parillisina vuosina kuolleiden vainajien laatat. Kolumbaariossa on hautarauha ja Kallion kirkkoon haudattujen vainajien haudalla käynti tapahtuu muistelualueilla. Muistelualueilla on mahdollisuus sytyttää tuohus ja sinne voi tuoda leikkokukkia.

Lisätietoja Kallion kirkon kolumbaarion hautapaikoista saa Hautapalveluista, p. 09 2340 6000.

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Muita kirkollisia toimituksia ovat esimerkiksi kodin siunaaminen, yksityinen rippi ja erilaiset rukoushetket.

 

Lisätietoja kirkollisista toimituksista sekä papin ja tilojen varaamisesta saa Kallion seurakunnan kirkkoherranvirastosta, p. 09 2340 3600, joka on avoinna ma, ti ja to klo 9-14 sekä ke klo 12-17. Itse toimitus ja siihen liittyvät juhlatilat ovat seurakuntalaisille ilmaisia.

X